Zdeněk Sloboda

Český sociolog zaměřující se na témata související s gay problematikou.

Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK v Praze a ve svém oboru se zabývá sociologií sexuality a genderových otázek, rovněž také sociologií médií a mediálním vzděláváním. Je členem Rady vlády pro lidská práva, Výboru pro sexuální menšiny a organizačního výboru odborné konference Sexuality. Člensky působí také v radě odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum.

Stál také u založení Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, z. s. (PROUD) a v současné době je jejím jednatelem.

sdílejte nás