Zdeněk Kratochvíl

Český filozof, zaměřený na dějiny filozofie a filozofii vědy.

Vedoucí Katedry filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, přednáší také na Filozofické fakultě UK. Za komunistického režimu studoval katolickou teologii. Za kontakty s podzemní církví však byl ze studií vyloučen a nesměl ve studiu pokračovat ani na jiných školách. Pracoval jako programátor, noční hlídač nebo topič. Jako samouk se začal věnovat filozofii. Teprve po roce 1989 mohl dokončit své vysokoškolské studium na Filozofické fakultě UK. Patří do kruhu myslitelů, kteří neuznávají redukci přírody na pouhý strojový mechanismus. Přiznávají jí určitou vlastní „svobodu“ a tvořivost. Je autorem desítek publikací, odborných pojednání, článků a esejů, mimo jiné knih Filosofie živé přírody a Obrana želvy či monografie o Hérakleitovi.

sdílejte nás