Václav Bělohradský

Významný současný český filozof, sociolog a esejista – jeden z nejvýznamnějších českých myslitelů současnosti.

Je považován za autentického žáka Jana Patočky. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace do Itálie. Dlouhá léta spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým domácím disentem. Stal se profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Je znám jako razantní obhájce progresivního, ekologicky zaměřeného liberalismu. „V totalitě je třeba se slovem zacházet opatrně, protože vždycky někdo poslouchá, v naší demokracii na druhou stranu neposlouchá nikdo nikoho,“ tvrdí V. Bělohradský.

sdílejte nás