Tomáš Tožička

Odborník na regionální rozvoj, publicista.

Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze a Columbia Theological Seminary, kde absolvoval diplomovou prací Bezdomovci v USA. Dlouhodobě se zabývá problémy rozvoje chudých regionů a zemí. V současnosti je koordinátorem evropských projektů zaměřených především na energetiku a místní rozvoj, mimo jiné elektrifikoval venkovské oblasti v Angole, Bangladéši a Zambii. Jeho aktivity v Zambii zachycuje dokumentární film Martina Marečka Pod sluncem tma. Krátce působil jako redaktor Literárních novin a v současnosti publikuje především v Deníku Referendum. Angažuje se v politickém hnutí Zelení, jehož je místopředsedou.

sdílejte nás