Stanislav Komárek

Biolog, filozof, antropolog, spisovatel, autor svébytných esejů, básník.

Zabývá se zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií, biologickou estetikou, dílem Adolfa Portmanna a Carla Gustava Junga. Po ukončení studia entomologie na Univerzitě Karlově v Praze emigroval v roce 1983 do Rakouska. V roce 1990 se vrátil do Prahy, kde nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy jako jeden ze zakládajících členů nové katedry filozofie a dějin přírodních věd, kde působí dodnes. V roce 1994 se habilitoval v oboru entomologie. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor filozofie a dějiny přírodních věd. Své eseje publikuje mimo jiné v časopisech Tvar, Vesmír, Prostor či Analogon. V roce 2006 získal cenu Toma Stopparda za esejistiku.

sdílejte nás