Radko Hokovský

Předseda a výkonný ředitele think-tanku Evropské hodnoty.

Od roku 2005 postupně působil jako dobrovolník, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník think-tanku Evropské hodnoty. Mezi lety 2007 a 2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí. Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

sdílejte nás