1452631617_linkedin
4x4logo

Pieter van den Herik

Programový manažer pro oběhovou ekonomiku, MVO Nederland.

Pieter van den Herik je programovým manažerem pro oběhovou ekonomiku v MVO Nederland (CSR Netherlands). Jeho hlavním zaměřením je urychlování přechodu k oběhovému hospodářství s využitím inovačních projektů a veřejných cirkulárních zakázek. Pieter pracuje jak se soukromým sektorem tak s orgány státní správy na inovacích potřebných k tomu, aby cirkulární ekonomika fungovala v rámci i napříč ostatními odvětvími.

sdílejte nás