Olga Sommerová

Česká dokumentaristka a pedagožka se ve své filmové i literární tvorbě zabývá rozmanitým spektrem sociálních témat, často reflektujících nedávnou historii země, aktuální problémy a feministické ideje.

V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1992 předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film – má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery.

Natočila přes 100 filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a zahraničních filmových festivalech, v posledních letech TRILOBIT 2013, Zlatý ledňáček Finále Plzeň 2013, Cena za nejlepší dokument MIDA Šanghaj 2013, 2.cena ATLANT, Lipetsk, Rusko 2013,
Křišťálový globus, Cena diváků na 49. MFF Karlovy Vary 2014), Událost roku, Český rozhlas 2014).

 

SDÍLEJTE NÁS