Martin Strakoš

Historik architektury, odborný pracovník Národního památkového ústavu v Ostravě.

Zabývá se architekturou 19. a 20. století a otázkami novostaveb v historickém prostředí. Organizuje oblíbené architektonické vycházky po městech České republiky, angažuje se v ostravském okrašlovacím spolku Za krásnou Ostravu. Kromě odborných publikací, vydává knihy i pro širokou veřejnost, např. Ostravské interiéry (2011) a Opavské interiéry (2015).

sdílejte nás