Marci Shore

Profesorka evropských kulturních a intelektuálních dějin.

V roce 1996 získala titul M. A. na univerzitě v Toronto, doktorát získala v roce 2001 na Standfordské univerzitě. Působila jako postgraduální pracovník na Kolumbijské univerzitě, jako odborný asistent historie a židovských studií na universitě v Indianě a jako hostující profesorka na Yaleské universitě. Nyní působí na Yale na katedře historie.

Marci Shore je autorkou knih The Taste of Ashes: The Afterlife of Totalitarianism in Eastern Europe a Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968. Přeložila vzpomínky na holokaust Michala Glowinského The Black Seasons, jež vyšly také v češtině pod názvem Černé sezóny. V současné době dokončuje knihu It was My Choice: The Revolution in Ukraine. Pracuje také na delším knižním projektu Phenomenological Encounters: Scenes from Central Europe.

sdílejte nás