Łukasz Pawłowski

Sociolog, publicista, redaktor časopisu Kultura Liberalna.

Vystudoval sociologii a psychologii, obdržel titul PhD. v oboru společenských věd. Působil na Indiana University a University of Oxford. Je výkonným redaktorem vlivného časopisu Kultura Liberalna. Jeho články se objevily v důležitých polských novinách, včetně Gazeta Wyborcza, Polityka a Tygodnik powszechny. V roce 2014 mu byla udělena Národní polskou bankou výroční cena za nejlepší rozhovor v oboru ekonomie.

sdílejte nás