Libor Jelen

Odborný asistent katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy.

Specializuje se na politickou geografii, nacionalismus, etnicko-politickou mobilizaci, separatismus a etnické konflikty, politický vývoj ve východní Evropě a postsovětském prostoru a geopolitiku.

sdílejte nás