Libor Dvořák

Český novinář, komentátor a překladatel.

Je komentátorem Českého rozhlasu 6 a překladatel z ruštiny, který se dlouhodobě zabývá Ruskem, Ukrajinou a přilehlými postsovětskými regiony. Mezi autory, jejichž díla překládá, patří například bratři Strugačtí, Michail Bulgakov, Anton Pavlovič Čechov nebo Vladimir Sorokin. Za překlad díla Proklaté dny od Ivana Alexejeviče Bunina získal tvůrčí prémii v rámci Ceny Josefa Jungmanna. V roce 2012 se stal laureátem Ceny Rudofa Medka, jež se uděluje významným kulturním osobnostem, které se zabývají česko-ruskými vztahy.

sdílejte nás