Lada Fialová

Pedagožka a autorka konceptu Nové české školy, výuky postavené na vzájemném učení žáků a snaze o komplexní rozvoj osobnosti.

Jako absolventka VŠCHT se několik let věnovala pedagogické činnosti a protidrogové prevenci na střední zemědělské škole. Po zkušenosti s domácím vzděláváním a výukou na komunitní škole, se začala více zabývat možnostmi vzdělávání. Absolvovala kurzy waldorsfké a montessori pedagogiky, stáž v Ruské rodové škole, kurzy kritického myšlení a semináře MBTI a sama začala být zvána do besed a diskuzí týkajících se alternativních směrů ve vzdělávání. Zajímá se také o ezoteriku a hinduismus, má rovněž zkušenosti s vedením meditačních seminářů.

 

SDÍLEJTE NÁS