Jan Zrzavý

Významný český biolog a zoolog.

V současnosti působí v Entomologickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity. Zabývá se morfologií a evolucí živočichů, přednáší evoluční biologii a zoologii. Hodně píše i o lidech. Na chování člověka a na společnost se přitom dívá očima zoologa. Přispívá mimo jiné do populárně naučného přírodovědeckého časopisu Vesmír či týdeníku Respekt. Je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce, Proč se lidé zabíjejí nebo Fylogeneze živočišné říše.

sdílejte nás