4x4logo

Jan Bambas

Poradce pro environmentální, výzkumnou a inovační politiku, BUSINESSEUROPE.

Jan Bambas pracuje jako poradce pro environmentální, výzkumnou a inovační politiku v BUSINESSEUROPE, přední evropské organizaci podporující růst a konkurenceschopnost. Jan se zejména angažuje v politických diskuzích týkajících se správy Evropské Unie a regulace dotýkající se evropského průmyslu. Je v úzkém kontaktu s evropskými institucemi stejně jako se zainteresovanými subjekty z byznysu, nevládních organizací a veřejného sektoru. Jan v minulosti působil jako poradce pro regulatoriku EU u několika evropských průmyslových společností, členů Evropského parlamentu a pracoval také pro českou vládu. Jan získal tituly Master of Law z britské Manchester Metropolitan University a Západočeské univerzity v Plzni.

sdílejte nás