Ilona Švihlíková

Výrazná česká ekonomka se zaměřuje na problematiku mezinárodní ekonomie, např. na dopady globalizace, trhy primárních komodit (především ropný), strukturální charakteristiky zemí a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika).

Hojně publikuje doma i v zahraničí (Slovensko, Německo, Rusko, Polsko, Rakousko, Velká Británie). Je také komentátorem na rozhlasové stanici Dvojka.

Často veřejně vystupuje na konferencích, veřejných debatách a seminářích po celé republice i na Slovensku. V roce 2010 založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která podporuje účast občanů na veřejných záležitosti a ekonomickou demokracii.

Je autorkou monografií:
Globalizace a krize
Přelom – od Velké recese k Velké transformaci

Jak jsme se stali kolonií

SDÍLEJTE NÁS