František Vyskočil

Český neurofyziolog, profesor fyziologie a farmakologie, popularizátor vědy.

S více než 400 publikacemi, na nichž se jako autor nebo spoluautor podílel, je jako vědecká kapacita v oblasti neurofyziologie považován za jednu z nejvýraznějších českých osobností v tomto oboru. Jeho práce a studie jsou citovány v celosvětovém měřítku a kromě svého dlouholetého působení na Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR je členem množství odborných komisí a vědeckých porot.

Kromě bádání orientovaného k oblastem nervových struktur lidského mozku se intenzivně věnuje také popularizaci vědy, a to jako autor populárně-naučných článků i jako častý respondent vědeckých témat v médiích.

SDÍLEJTE NÁS