Dušan Drbohlav

Sociální geograf, expert na migraci.

Působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jeho specializací je sociální geografie, geografie obyvatelstva a behaviorální geografie. Zabývá se mezinárodními a vnitřními migračními pohyby v evropském kontextu se zvláštním zřetelem na Českou republiku či problematikou integrace cizinců do majoritních společností cílových zemí.

sdílejte nás