David Storch

Český biolog se zabývá makroekologií, evoluční ekologií a ekologickou teorií, zejména pak jevy týkajícími se rozšíření a rozmanitosti živočichů i rostlin v regionálním až globálním měřítku, obecnými zákonitostmi uspořádání přírody a proměnlivostí přírody v čase a prostoru.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, poté působil mimo jiné na University of Sheffield v Anglii a v Santa Fe Institute v Novém Mexiku v USA. Je ředitelem Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a AV ČR, a profesorem na katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UK.

Přednáší na PřF UK v Praze a PřF JčU v Českých Budějovicích. Je (spolu)autorem knih Biologie krajiny: Biotopy České Republiky, Úvod do současné ekologie a Jak se dělá evoluce; spolu s P.A. Marquetem a J.H. Brownem také editoval knihu Scaling Biodiversity, která vyšla v Cambridge University Press. Je také editorem časopisu Ecology Letters, členem redakční rady časopisu Vesmír a předsedou výboru České společnosti pro ekologii.

SDÍLEJTE NÁS