1452631578_twitter

Beata Jaczewska

Ředitelka International Visegrad Fund, právnička.

Jako statutární zástupce IVF je zodpovědná za naplňování hodnot sdílených vládami Visegradské čtyřky na poli dlouhodobého rozvoje mezinárodní spolupráce

Je absolventkou několika prestižních univerzit v Polsku (Varšavská univerzita, Jagellonská univerzita v Krakově a doktorské studium na Warsaw School of Economics či University of Cambridge) a v současnosti je známá jako expertka na rozhodovací procesy v kontextu evropských ekonomik.

Během let, kdy prošla různými pozicemi napříč polskou úřední strukturou, získala rozsáhlé zkušenosti se strategickým plánováním a dlouhodobým udržitelným ekonomickým rozvojem.

Několik let byla také polskou zástupkyní v ekonomickém výboru Evropské komise, jako tajemnice ministerstva životního prostředí byla zodpovědná za mezinárodní vztahy a implementaci idejí udržitelného rozvoje, také reprezentovala Polsko v Board of Green Climate Fund a v roce 2013 se stala hlavní představitelkou polské delegace na UNFCCC COP19/CNO9 – summitu zaměřeného na problematiku klimatických změn.

sdílejte nás