DOLNÍ VÍTKOVICE, OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA


 
OSTRAVA

Fórum Meltingpot probíhá v historickém industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Unikátní prostředí národní kulturní památky poskytuje akci jedinečnou atmosféru. Ostrava prošla v posledním století výraznou proměnou – z průmyslového města horníků a hutníků se po společenském obratu v roce 1989 postupně vyrůstá moderní postindustriální metropole, respektující a transformující svou minulost v novou atraktivní současnost. Ostrava zosobňuje rozmanité příběhy a myšlenky, svým umístěním na rozhraní tří zemí přirozeně nabízí kulturní diverzitu a tolerantní prostor pro diskusi o minulosti, o současnosti a přirozeně i blízké budoucnosti. Všechny tyto aspekty symbolizuje místo, které je zázemím pro hlavní scénu Meltingpotu – multifunkční hala Gong. Stavba vznikla rekonstrukcí bývalého plynojemu v srdci Dolních Vítkovic. V minulosti fungovala jako zásobník plynu v centru průmyslového provozu, dnes může sloužit jako obří „tavicí kotlík“ pro výměnu zkušeností a inovativních myšlenek.